Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Wat is er mis met democratie als staatsvorm?

0 stemmen
gevraagd 22 april 2012 in Democratie door Infinity (376 punten)
bewerkt 26 april 2012 door Infinity
Dit is toch een van de verstandigste manieren om een samenleving in te richten?
   

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 24 februari 2014 door Infinity (376 punten)

Een aantal puntjes:

Algemeen

 • De minderheid heeft niets te zeggen in een democratie. Het is alsof twee wolven en een schaap beslissen wat ze gaan eten. Bijgevolg is het beweren dat politici "ons allen" vertegenwoordigen dus ook nutteloos. Je kiest dus je eigen onderdrukker.

  Stelt u zich bijvoorbeeld voor dat China en Nederland samen een democratie zouden vormen. Hoe zou u zich dan voelen als Nederlander in de minderheid?
 • Omdat u zelfs niet eens de richting van de politiek kan sturen door te stemmen. De "gemiddelde mens" heeft het namelijk altijd voor het zeggen en die zullen altijd voor het centrum kiezen, ook al verschuift dat centrum af en toe in geringe mate. Voeg daarbij het feit dat in Nederland coalities gevormd worden, waardoor vaak alsnog het centrum wordt vertegenwoordigd. Daarnaast zullen politici ook neigen naar het innemen van standpunten van deze middenmoot, om zo de meeste stemmen te verwerven. Verandering via het democratische proces is dus heel onwaarschijnlijk.
 • Omdat politici ook gewoon mensen met hun eigen privé belangen zijn en democratie daarom uitermate gevoelig is voor achterkamertjespolitiek.
 • Omdat u onmogelijk gekozen kan hebben voor de wetten die gemaakt zijn voordat u geboren was.

Filosofisch

 • Omdat geen enkele politieke filosoof omvangrijke democratieën groter dan een kleine stadsstaat verdedigt.

Historisch

 • Omdat wat er ook gebeurt, de geschiedenis uitwijst dat op langere termijn een overheid nooit kleiner wordt. Lees hier ook waarom.
 • Omdat partijen zoals de NSDAP ook democratisch aan de macht kwamen. Misschien een extreem voorbeeld, maar wel een voorbeeld dat democratie geen zorg draagt voor ieder de mens, het individu.

Economisch

 • Omdat de staat een monopolie heeft en het afdwingen van monopolies is slecht voor iedereen. Uitgezonderd is natuurlijk de monopolist die hogere prijzen kan vragen en slechtere service kan bieden.
 • Omdat wanneer men de vrije markt verwerpt vanwege de faalbaarheid van de mens en daarom om politieke inmenging vraagt, de overheid net zo goed verworpen moet worden. Deze bestaat namelijk ook uit mensen, net zoals politici en ambtenaren.
 • Omdat een (democratische) overheidsinterventie altijd onbewust het tegenovergestelde bereikt van haar oorspronkelijke bedoeling. (Meer info).

  Bijvoorbeeld democratie zelf: De "gemiddelde mens" met gemiddeld inkomen is altijd aan de macht en zal dus zoveel mogelijk zichzelf bevoordelen. Minderheden zoals de armen en de rijken zijn nooit aan de macht. Dit betekent dat iedereen er naar toe zal streven gelijk te worden aan de gewone mens, om zo te kunnen profiteren van anderen. Dit streven naar gelijkheid (socialisme) zal er toe leiden dat de "sterkste schouders" steeds minder zin hebben om te werken en het gemiddeld loon steeds lager wordt. Totdat niemand meer zin heeft om te werken. De Soviet Unie was hier een uitstekend voorbeeld van.
Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...