Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Kunnen wij mensen zoveel vrijheid als in een libertarische samenleving wel aan?

0 stemmen
gevraagd 22 april 2012 in Persoonlijke ontwikkeling door Heisenberg (187 punten)
Want bij vrijheid gaat natuurlijk ook verantwoordelijkheid en de vraag is dus of iedereen die wel zal nemen.
   

2 Antwoorden

0 stemmen
beantwoord 14 augustus 2013 door Socrates Raramuri (112 punten)
bewerkt 14 augustus 2013 door Socrates Raramuri
Uit de geschiedenis blijkt dat dit totaal geen probleem was. Sterker nog, zaken pakten VELE malen beter uit in tijden dat alles niet door overheid en corporaties geregeld werd. Kwalitatief en kwantitatief liepen zaken beter; economisch, sociaal, politiek, medisch, noem maar op.

Ik noem een extreem voorbeeld dat de meeste mensen nooit vermoedden: rond 1900 lag het aantal mensen in de VS met hart- en vaatziekten EN kanker op 3%.
Laat dat even op je inwerken... Een totaal van 3% van de bevolking had last van hart- en vaatziekten OF kanker. Moet je 's kijken hoe die getallen er nu voor staan! Met dank aan de farmaceutische machthebbers die goede opties verboden gemaakt hebben door de macht die hun verleend is door de overheid.

Los van zulke grote-plaatje-ontwikkelingen, is er de vraag hoe individu's met vrijheid om zullen kunnen of willen gaan. Dat zal, lijkt me, vooral een zaak van self-fulfilling prophecies zijn: degenen die geloven dat vrijheid teveel voor ze is, zullen wel gelijk krijgen. In een vrije samenleving, echter, zijn er altijd instanties die je de mogelijkheid bieden om je vrijheden aan anderen op te offeren. Een manier van oudsher om dit te doen was 't klooster in gaan. Een andere manier is om arm te worden of te blijven, dan ben je ook afhankelijk van willekeur. Een slaaf vindt altijd wel een meester; het probleem met het huidige stelsel is dat er geen opties zijn voor mensen die in vrijheid willen leven.
0 stemmen
beantwoord 28 augustus 2013 door murray_roodbaard (252 punten)
De vraag stelt eigenlijk dat mensen nu WEL hun verantwoordelijk nemen nu dat de overheid hun handje vasthoudt. Hier is natuurlijk geen enkel bewijs voor. Sterker nog, juist omdat hun handje wordt vastgehouden verliezen mensen elk besef dat ze verantwoordelijk zijn voor zichzelf.

Verder is het een fout aan te nemen dat er geen gevolgen zullen zijn in een libertarische samenleving, voor die mensen die hun verantwoordelijkheid niet nemen.

In een libertarische samenleving zullen er nog steeds wetten zijn. Die wetten zullen over het algemeen vele malen harder zijn dan de wetten van nu, maar er zullen er veel minder zijn, omdat 'slachtofferloze' misdaden niet langer strafbaar zullen zijn. Crimineel gedrag jegens anderen zal dus veel harder worden aangepakt, terwijl slechte keuzes over het eigen leven niet langer met geweld door de overheid worden "opgelost." De gevolgen zullen dan gewoon voor de persoon met de slechte keuzes zijn. Het is moeilijk te zien hoe bijvoorbeeld gevangenisstraf voor drugsgebruikers een betere oplossing is dan dat de drugsgebruiker gewoon de gevolgen van zijn drugsgebruik ondervindt. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Als hij echter geweld gebruikt jegens anderen is hij wel de pineut.

Kortom, misdaden zullen nog steeds worden bestraft, harder zelfs. Maar verder ben je verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Alleen op die manier leert een mens verantwoordelijkheidsbesef.

Noem ik nog een vaak gebruikt voorbeeld: vrijheid van meningsuiting. Vele politiek correcte mensen stellen dat je vrijheid van meningsuiting hebt, maar hier verantwoordelijk mee moet omgaan. Dit is een slecht verholen roep om wetten. Immers, vrijheid is vrijheid. Je bent er voor of je bent er tegen. Het is een laf en schijnheilig argument om voor een specifieke vrijheid te zijn, om dan vervolgens te stellen dat je daar geen gebruik van zou moeten maken. Vrijheid van meningsuiting is immers niet bedoeld voor onschuldige meningen; die worden immers door iedereen geaccepteerd en hoeven dus niet als "recht" verdedigd te worden. Zelfs een dictator treedt niet op tegen meningen waar hij zich niet aan stoort. De vrijheid is juist voor meningen die WEL aanstoot kunnen geven.
Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...