Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

We hebben hier toch met z'n allen voor gekozen met het sociaal contract?

+1 stem
gevraagd 13 januari 2012 in Drogredenen door Heisenberg (187 punten)
   

2 Antwoorden

0 stemmen
beantwoord 19 mei 2013 door murray_roodbaard (252 punten)
Eigenlijk is die vraag simpel te beantwoorden met het woord "NEE".

Maar uitleg met argumenten is beter.

"We" hebben ten eerste niet hier met zijn allen voor gekozen met het sociaal contract, omdat er geen sociaal contract bestaat. (heb jij iets ondertekent?)

Ten tweede heeft men sowieso nooit iets "met zijn allen" gekozen. Zelfs als er democratisch is besloten, zijn er mensen die tegen stemmen. Er is dus niets "met zijn allen" besloten, maar met een meerderheid die zijn wil oplegt aan een minderheid.

Het sociaal contract is niets meer dan een fictie; een verzinsel dat gebruikt wordt door mensen die geen verandering willen van een systeem van onderdrukking van een minderheid door een meerderheid.

Er kan geen sprake zijn van een "contract" (zelfs als dit letterlijk zou bestaan, wat niet zo is), waarbij mensen die dit niet hebben ondertekent toch gebonden zijn aan de voorwaarden in dat contract.
opmerking gemaakt 20 december 2016 door vrijdenker (157 punten)
bewerkt 27 december 2016 door vrijdenker
Het lijkt me dat het sociaal contract een evolutionaire basis heeft.
Stel dat je met je clan op trektocht bent en de hele clan wil links, maar jij rechts.
Dan ga je toch links.

Het komt erop neer dat je niet zomaar kan doen waar je op dat moment zin in hebt. Maar rekening moet houden met de mensen om je heen, ik weet dat libertijnen het hier mee eens zijn. We willen dat iedereen de vrijheid heeft om vrijheden en regels met de mensen om hen heen te onderhandelen/overleggen.

Volgens mij is dit principe het sociaal contract. Dit lijkt me een realiteit die we onder ogen moeten zien. Het lijkt me ook iets wat het libertarisme niet in de weg staat maar juist helpt.

Aangezien de grote meerderheid van de bevolking denkt dat we een overheid nodig hebben, betekent het sociaal contract dat we een overheid hebben. Noteer dat libertijnen gewoon met de samenleving en overheid mee doen, en dus via hun gedrag de validiteit hiervan erkennen. In een aflevering van Expeditie Robinson met 100 man hadden ze binnen een paar dagen een overheid gevormd. Dit bewijst niet dat een overheid goed is, maar wel dat mensen denken dat ze het nodig hebben. Over het algemeen zijn mensen zeer tevreden over de overheid en denken ze dat die hun leven beter maakt.

Onze taak als libertariërs is om de mensen te overtuigen dat de overheid niet alleen niet helpt, maar schadelijk is. Daarmee kunnen we het sociaal contract wijzigen. We hebben het sociaal contract nog steeds nodig. Want hoe gaan we anders de orde handhaven? Privé politie organisaties zijn leuk, maar niet genoeg. Je hebt sociale druk nodig. Anders heb je enorme barrières nodig om te voorkomen dat mensen over de schreef gaan.

Niet iedereen begrijpt bij elke handeling hoe destructief misdaad is voor de samenleving in totaal en dat het zelfs op de lange termijn zelfs een slecht idee is voor het individu. Door het sociaal contract af te wijzen verliezen we medestanders, omdat die instinctief begrijpen dat het sociaal contract noodzakelijk is.
opmerking gemaakt 26 december 2016 door murray_roodbaard (252 punten)
Ik ben libertarier. Geen libertijn.  Dat zijn twee verschillende dingen.

Verder heeft een "sociaal contract" in de context zoals deze bedoeld wordt, weinig tot niets te maken met samenwerking uit keuze zoals deze plaatsvind bij vrije mensen, maar met het zogenaamd accepteren van de manieren waarop het monopolie op geweld optreedt. Men rechtvaardigt dit monopolie door te stellen dat dit voortkomt uit een "sociaal contract" maar dit is totale onzin. Dat wordt ook bewezen door het hele simpele feit dat de overheid geweld initieert als een individu niet mee wil werken, zelfs als dit individu geen geweld pleegt (zoals bijvoorbeeld het geval is bij slachtofferloze misdaden).

Het sociale contract zoals dat doorgaans als argument wordt gebruikt komt voort uit de filosofie van Rousseau. Daarmee wordt de overheid (en dus niet slechts sociale druk) rechtvaardigt.

Het betreft eigenlijk een niet veel ter zake doende omweg om over iets simpels als vrijwillige samenwerking en door iedereen onderschreven en aanvaarde afspraken te spreken alsof het een "sociaal contract" is, zeker als anderen dit zien als rechtvaardiging van de overheid waar helemaal geen sprake is van door iedereen onderschreven en aanvaarde afspraken. Neem bijvoorbeeld de Amerikaanse grondwet. Deze is opgesteld en aanvaard door een klein elite clubje (met eigenbelangen), niet unaniem door de gehele Amerikaanse bevolking. Toch is de Amerikaanse overheid daarop gebaseerd. Dit kan dus nooit een "sociaal contract" zijn want de algemene bevolking is nooit iets gevraagd. En dat toen niet iedereen het er mee eens was, bleek ook duidelijk al heel snel, toen president George Washington (een van de founding fathers) met geweld een anti-belasting revolte de kop indrukte (de Whiskey Rebellion).

Verder ben ik niet zo geïnteresseerd in het "meekrijgen" van mensen, als dit zou inhouden dat ik achter een concept zou moeten staan dat niet past bij de principes van het libertarisme. Je stelt dat mensen bij Expeditie Robinson snel een overheid creëerden, en je stelt dat mensen dit doen uit het idee van een sociaal contract. Ik heb dat programma niet gezien. Was het unaniem? Wat gebeurde er met mensen die het er niet mee eens waren? Werd er geweld gebruikt? Veel mensen willen een overheid, maar veel mensen willen ook hun eigen subjectieve moraliteit aan anderen opdringen, waaronder wetten tegen slachtofferloze misdaden. Lijkt mij duidelijk dat we zo moeten zien te overtuigen waarom dit verkeerd is. Lijkt mij niet duidelijk dat wij dergelijke bemoeienissen met de levens van anderen ooit als acceptabel moeten achten.

Dus of ze begrijpen dit uiteindelijk, of niet, maar een rechtvaardiging van een sociaal contract ten koste van individualisme kan er nooit zijn.
0 stemmen
beantwoord 20 december 2016 door vrijdenker (157 punten)
bewerkt 27 december 2016 door vrijdenker
Ja en als libertarier wil ik mensen ervan overtuigen dat de overheid een slecht idee is om daarmee het sociaal contract te veranderen.
Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...