Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Waarom zijn libertariërs tegen een basisinkomen?

+1 stem
gevraagd 16 april 2014 in Libertarisme door Bassie
Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid  aan iedere burger verstrekt of garandeert zonder daar voorwaarden bij te stellen. Het heet basisinkomen omdat het net genoeg is om van rond te komen. Wie een hoger inkomen wil blijft aangewezen op andere bronnen zoals inkomsten uit arbeid. - http://basisinkomen.nl

Zie ook de voordelen hiervan op: http://basisinkomen.nl/wp/wat-is-een-basisinkomen/
   

2 Antwoorden

+1 stem
beantwoord 23 april 2014 door Wandelaar (122 punten)

Libertariërs zijn op zich niet tegen een basisinkomen, als het maar vrijwillig wordt gefinancierd. Dus als iemand aan een ander onvoorwaardelijk een basisinkomen wil geven, dan is hij daar geheel vrij in. Of als een groep mensen zich vrijwillig wil verenigen tot een gemeenschap waarin zij elkaar een basisinkomen garanderen, dan zou daar ruimte voor zijn binnen een vrije samenleving.

 

Het basisinkomen dat de vraagsteller beschrijft, zou gegarandeerd worden door de overheid. Het probleem daarmee is dat de overheid niet op een eerlijke manier aan zijn geld komt, maar door middel van diefstal. Omdat binnen het libertarisme het persoonlijk eigendomsrecht wordt erkend, is deze methode om een basisinkomen te garanderen voor hen onaanvaardbaar.

 

Wanneer de overheid wordt afgeschaft, met al zijn inefficiëntie en verspilling, zouden er duizenden euro's per persoon vrijkomen. Mensen zouden dat geld kunnen gebruiken om aan anderen een basisinkomen te garanderen, als zij dat willen.

+1 stem
beantwoord 10 januari 2016 door murray_roodbaard (252 punten)
Ik ga in de artikel achter de hieronder vermelde link dieper in op de reden dat libertariers tegen een basisinkomen zijn.

https://deindividualist.wordpress.com/2015/08/10/het-basisinkomen-gratis-geld-voor-iedereen/

In het kort de voornaamste redenen:

1: Het is gebaseerd op agressie door de overheid. Het geld dat zij als "basisinkomen" garanderen, wordt namelijk eerst gestolen van de rechtmatige eigenaren van dat geld. De overheid heeft zelf immers geen geld. Dat moet zij eerst via belasting innen.

2: Het is economisch gezien desastreus op voornamelijk de lange termijn. En iets dat economisch desastreus zal zijn, zal dat ook zijn voor mensen die op de korte termijn wellicht baat zouden hebben bij een "basisinkomen." Het concept is dan ook verzonnen door mensen die zich laten leiden tot idealisme en wensdenken maar niet door enige vorm van (economisch) realisme.

3: Mensen hebben geen "recht" op een inkomen. Slecht op de mogelijkheid er een te bemachtigen door hun diensten in de markt aan te bieden. Binnen het libertarisme bestaan alleen negatieve rechten. Kort gezegd komt dit erop neer dat alleen rechten kunnen bestaan, die geen plichten aan anderen opleggen. Zo kan er geen recht op inkomen zijn omdat dit een plicht inhoudt voor anderen om de overheid hiervoor (via belasting) geld te overhandigen. Zo kan er geen recht zijn op voedsel, omdat dit de plicht inhoudt voor anderen om voedsel te produceren (wat bovendien ook geld kost). Zonder bakkers, slagers, boeren etc is een recht op voedsel immers volledig betekenisloos. Zo kan er geen recht zijn op zorg, omdat dit de plicht inhoudt voor anderen om opleidingen te volgen voor dokters, verpleegsters, chirurgen etc en een plicht om als zodanig een vak te bekleden. Immers, als er geen dokters, chirurgen etc zouden zijn, zou een ''recht" op zorg ook volledig betekenisloos zijn.

Een negatief recht is bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, omdat niemand hier een plicht draagt om voor dat recht te zorgen. Je geeft immers je mening of je geeft het niet, dat ligt helemaal in je eigen macht. Een ander hoeft jou geen mening te "verschaffen".
Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...