Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Als het libertarisme zo goed is, waarom is het er dan nog niet?

0 stemmen
gevraagd 27 november 2011 in Drogredenen door Heisenberg (187 punten)
Als het libertarisme zo goed is, waarom is het er dan nog niet?
   

2 Antwoorden

0 stemmen
beantwoord 2 januari 2013 door murray_roodbaard (252 punten)
Dat is zo'n beetje een vraag van het niveau: "Als een niet pijnlijk geneesmiddel tegen kanker zo goed is, waarom is het er dan nog niet?"

Ook zou je kunnen vragen: "Als vrede en vrijheid zo goed zijn, waarom zijn deze dingen er dan nog niet (overal)?"

Het is een zeer rare vraag, maar het heeft desondanks een redelijk antwoord.

Het libertarisme is er nog niet, zoals democratie er EENS nog niet was, omdat het ten eerste nog niet goed wordt begrepen, men er ten tweede nog bang voor is (een nog niet uitgeprobeerde vorm van samenleving), en ten derde omdat mensen met macht, en burgers die voordelen halen uit politieke macht, er belang bij hebben dat de staat en zijn monopolie op geweld blijft doorgaan.

Voorts spelen grote leugens, hersenspoeling in de kinderjaren, en propaganda ook een grote rol.

Ter bewijs: ik zelf geloofde nog geen 10 jaar geleden dat Bush een goede president was, dat de oorlog in Irak gerechtvaardigd was, dat de politie meer macht dient te hebben, en dat je niet bang hoeft te zijn voor inbreuk op privacy als je niets te verbergen hebt. Deze denkbeelden had ik allemaal dankzij leugens, hersenspoeling en propaganda. Toen ik het libertarisme eenmaal leerde kennen en begrijpen, veranderde alles.
–1 stem
beantwoord 2 juli 2012 door Maansrekiurbeg (102 punten)
Omdat onze genen, ongeveer honderdduizend jaar geleden, zijn geprogrameerd om voorrang geven aan het ego als overlevings element.In onze complexe maatschappij met arbeidsdeling is het zeer gemakkelijk om het ego te laten vreten,en dat doet het met de meeste schijnheilige levensvreugde,de groeiende overheid is daarbij een natuurlijk biotoop die ten alle tijden moet blijven bestaan voor een zorgeloos leven.Politici die zich laten omkopen,de bakker om de hoek die fraudeert en een rechter die zijn huis laat opknappen in het zwart zijn klassieke voorbeelden.Je kan het op grotere schaal belangengroepen noemen,èèn van de twee oorzaken van slecht beleid. Als je dus een libertaire maatschappij wil zal je eerst een gif of een wistoets moeten ontwikkelen  om het ego uit te schakelen. Wat in feite betekent dat we de slechte eigenschappen die we van onze verre voorvaderen hebben geërfd moeten uitschakelen. Maar de hamvraag is waar is dat ego ergens opgeslagen in het lichaam?Als je dan weet iedere cel in je lichaam 2 meter DNA-codering( waar ieder organisme de slaaf van is) heeft en als je het de totaal DNA-codering als een lange draad zou voorstellen je over 20 miljoen kilometer spreekt,staan we dus voor een onmogelijke opdracht om die slechte eigenschappen uit te gommen in de DNA-codering.Liberalisme zal enkel een nobel streefdoel zijn. Het is als een mens die zou willen de grenzen van ons zonnestelsel bereiken,het is gewoon in termen van tijd fysisch niet mogelijk.
opmerking gemaakt 19 mei 2013 door murray_roodbaard (252 punten)
"Als je dus een libertaire maatschappij wil zal je eerst een gif of een wistoets moeten ontwikkelen  om het ego uit te schakelen. Wat in feite betekent dat we de slechte eigenschappen die we van onze verre voorvaderen hebben geërfd moeten uitschakelen."

Dit gaat uit van de notie dat in het huidige systeem waar een overheid dat een geweldsmonopolie heeft, bestaat uit mensen die dat ego-probleem niet hebben, en daardoor de samenleving ten goede van iedereen "in bedwang" houdt.

Echter, posities van macht beschermd door geweldsmonopolie zal geen engelen aantrekken, maar machtswellustelingen en narcistische sociopaten. Zelfs als er een geldig moreel argument zou zijn voor het opleggen van je wil aan anderen ten behoeve van bescherming van mensen tegen het ego van anderen (sowieso een contradictio in terminus die breed omarmd is), is het dus alles behalve wenselijk om hiervoor een machts-en geweldsmonopolie bij bepaalde mensen te leggen, en is het juist beter om dergelijke macht aan niemand te gevn, waardoor de omvang van ego-problemen en de gevolgen worden genivelleerd.
Oorlogen zijn slechts een voorbeeld van het gevolg van een machtsmonopolie, waarbij op veel grotere schaal slachtoffers vallen dan ooit mogelijk zou zijn in een samenleving waar niemand een "legitieme" machts- en geweldsmonopolie zou hebben, en dus via gelegaliseerde roof (belasting) voor triljoenen een militair-industrieel complex zou kunnen opbouwen.
Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...